Plastic Free Challenge II/21

plastik bag

Danas u 7.00 sati počinje Plastic Free Challenge. Izazivamo vas da barem tri dana – do 7.00 sati u četvrtak – prestanete upotrebljavati jednokratnu plastiku… Plastic Free Challenge  https://mazuranac.com/plastic-free-challenge/