Samoprocjena i motivacijsko pismo

Što je samoprocjena i kako napisati motivacijsko pismo, pročitajte u pripremljenim materijalima Odgojnog savjetovališta Centra za rehabilitaciju ERF-a.

Samoprocjena

Motivacijsko pismo

POSLJEDNJE OBJAVE