Pamćenje i koncentracija

Kako lakše zapamtiti nastavno gradivo i kako “izvježbati” koncentraciju pročitajte u pripremljenim materijalima Odgojnog savjetovališta Centra za rehabilitaciju ERF-a.

Pamćenje

Koncentracija