Upisi

Upisi

MAŽURANAC

Upisi 2024./2025.

LJETNI UPISNI ROK 2024./2025.

U ljetnom upisnom roku upisali smo 16 učenica i 11 učenika, te za jesenski rok nije ostalo slobodnih mjesta.

Učenici se PRIJAVLJUJU I UPISUJU u učenički dom u školskoj godini 2024./2025. ELEKTRONIČKIM NAČINOM preko mrežne stranice Informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom (ISPUUD) https://domovi.e-upisi.hr/

Molimo Vas da proučite korisničke upute za pristup i prijavu u aplikaciju ISPUUD ( https://domovi.e-upisi.hr/ ) prije početka upisnog roka. Hvala!

Informacije o upisima i smještaju u dom možete dobiti radnim danom u vremenskom razdoblju od 9:00 do 15:00 na broj telefona 01/4828364 ili broj mobitela 099/5425787 .

Vremenik ljetnog upisnog roka:

Opis postupka Datum
Početak prijava u sustav 1. 7. 2024.
Prijava odabranih učeničkih domova 10. – 12. 7. 2024.
Dostava dokumentacije:

1. Dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom (dostavljaju se putem domovi.e-upisi.hr)

10. – 11. 7. 2024.
Unos prigovora 12. 7. 2024.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 12. 7. 2024.
Ispis i zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici prijavnicu dostavljaju razrednicima ili ju skeniranu učitaju u sustav; kandidati iz drugih obrazovnih sustava skeniranu prijavnicu učitaju u sustav)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

12. – 15. 7. 2024.
Objava konačnih ljestvica poretka 16. 7. 2024.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u učenički dom.

Može se obaviti elektronskim putem domovi.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum.

Točan datum zaprimanja dokumenata uživo za svaki učenički dom stoji na mrežnim stranicama i oglasnim pločama učeničkog doma.

1. Upisnica (obvezno za sve učenike)

2. Potvrda obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom (obvezno za sve učenike)

3. Potpisan ugovor do datuma koji je učenički dom odredio u natječaju za prijam učenika u učenički dom (obvezno za sve učenike).

16. – 18. 7. 2024.
Objava slobodnih upisnih mjesta za jesenski upisni rok 19. 7. 2024.