streljastvo2020 m

Streljaštvo

Dvorana SD Sveučilište
Voditelj:
Life Coach
Učestalost:
2 tjedno
Email:
shifold@mail.com
Phone:
+1 800 123 456 789
mažuranac

Ovdje dodajte tekst naslova

Zračna puška, aktivnost se održava u dvorani Streljačkog društva Sveučilište dva puta tjedno.