šah u mažurancu

Šah

UČENIČKI DOM
Voditelj:
Učestalost:
1 tjedno
Email:
@@@
Telefon:
0000
programi

Šah

Aktivnost koja se održava jednom tjedno i u kojoj učenici uče igrati šah od FIDE majstora.