Streljaštvo

Streljaštvo

LOKACIJA: Dvorana SD Sveučilište
VODITELJ: Life Coach
UČESTALOST: 2x tjedno

OPIS AKTIVNOSTI:

Zračna puška, aktivnost se održava u dvorani Streljačkog društva Sveučilište dva puta tjedno.