Odbojka

Odbojka

LOKACIJA: OŠ IZIDOR KRŠNJAVI
VODITELJ: Life Coach
UČESTALOST: 1-2x tjedno

OPIS AKTIVNOSTI:

Aktivnost koja se odvija cijele godine jednom ili dvaput tjedno u dvorani OŠ Izidor Kršnjavi.