Kviz srijedom

Održali smo još jedan kviz općeg znanja na Mažurancu, uz sudjelovanje četiri ekipe. Svi su se zabavili i na kraju počastili već legendarnom Domaćicom.