Kviz srijedom

Prijavite se za kviz općeg znanja koji će se održati u srijedu 15.11. u 20:30 !!! Ekipe se moraju sastojati od 2 do 4 člana. Prijave u zbornici!!!