Dečki s Mažuranca 1931.-2016.

 

monografija naslovnica 600

Prvih osamdeset i pet godina svojeg postojanja bio je Mažuranac muški učenički dom – do 2016. godine ostao je posljednji zagrebački muški učenički dom. U tom vremenu nastao je i karakterističan naziv za učenike našeg doma: dečki s Mažuranca. Mažuranac plava majica Budući da su naši dečki redovito sudjelovali u smotrama i natjecanjima Regionalne i … https://mazuranac.com/decki-s-mazuranca/