Preobrazba

jp grafit

Preobrazba Preobrazba Osjećam nešto kako raste, stalno budno ne da mi da spavam. Nemam mira, stalno me prati jer ne želi da budem sama. Mijenja me – preobražava. Marija Jure https://mazuranac.com/preobrazba/