Črjena ruža

valentinovo

Črjena ruža Monikina je ljubavna pjesma. Marija praznik ljubavi slavi svojim čestitkama, a Lukin plakat s Erosom postao je domska valentinovska baština… Črjena ruža Postoji jedna ruža ka na ravnici stojii rožice oko sebe broji,ka nema nikakove maneleh od trnih vele ranez nježnimi rukamivavik ruže sadii na nikog se ne jadi. https://mazuranac.com/crjena-ruza/