Precious Petar

S pojavom odgajatelja Petra u domu pojavile su se i nove aktivnosti pa i nova razina ekološke svijesti i u skladu s njom i ponašanje… Zato – Precious Petar. Povodom ekološkog kviza s kolegom Petrom Ćurkom razgovara urednica mrežne stranice Multimedijske skupine… https://mazuranac.com/precious-p/

eko 3