Sva ljudska bića 10. prosinca

10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava. Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću te trebaju jedna prema drugima postupati u duhu bratstva. 

Tako glasi prvi članak Opće deklaracije o ljudskim pravima, usvojene i proglašene na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda 10. prosinca 1948. godine, u izvorniku na engleskom i francuskom jeziku… https://mazuranac.com/sva-ljudska-bica