Zdravstveni kutak Mažuranca

Što znači biti zdrav? Je li zdravlje samo stanje nedostatka bolesti? Na koji način voditi brigu o cjelokupnom zdravlju? Kako zadovoljiti svoje potrebe u realnom svijetu i trenutnim okolnostima? Kako biti u balansu? Više o tome pročitajte u pripremljenim materijalima Odgojnog savjetovališta Centra za rehabilitaciju ERF-a:

Briga o zdravlju – Briga o sebi

Potrebe