Kako biti podrška djetetu u nošenju sa strahom od potresa?