Obavijest

Dragi učenici i učenice,

od dana 23. ožujka ako trebate uzeti svoje stvari iz Doma, molimo vas da se javite svojim odgajateljima i odgajateljicama DAN RANIJE.

Danijela Benko Jurela (dbenkojurela@gmail.com)

Ranko Ceraj (rankocr@gmail)

Petar Ćurko (curko.petar@yahoo.com)

Damir Doležal (damirdolezal1@gmail.com)

Anne-Marie Magovac (annemarie666999@yahoo.com)

Ivana Šepetavec (ivana.sepetavec@yahoo.com)