Preporuke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”

U nastavku objavljujemo Preporuke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” zbog prekoračenih vrijednosti lebdećih čestica ovih dana u Zagrebu.

Preporuke