Zaštita djece na internetu

Dragi roditelji i  učenici,

u cilju edukacije, HAKOM je pripremio video o zaštiti djece na Internetu koji je dostupan na poveznici http://bit.ly/HAKOM5. Glavna namjena je upućivanje djece o prihvatljivom i odgovornom komuniciranju na Internetu te stvaranju odnosa povjerenja u kojem se djeca odraslima uvijek mogu obratiti ako se zbog korištenja Interneta osjećaju nelagodno, ustrašeno ili uplašeno. Na mrežnim stranicama HAKOM-a obavljena je i brošura “Kako se zaštititi u svijetu interneta i mobilnih telefona” koja donosi praktične i korisne savjete o opasnostima i sigurnosti na Internetu, načinima ponašanja i uporabe društvenih mreža. Publikacija je dostupna na http://bit.ly/HAKOM4.