Raspored aktivnosti

Raspored aktivnosti za ovaj tjedan (24.9. do 30.9.2018.):

Šah – ponedjeljak u 20:00

Stolni tenis – ponedjeljak u 20:00

Domaćinstvo – ponedjeljak u 19:00

Pikado – srijeda u 20:00

Izlet na Sljeme – četvrtak u 9:00