Aktivnost koja se odvija tijekom cijele godine jednom do dva puta tjedno u dvorani Upravne i birotehničke škole (iza Mimare).

Da bi se pobudio interes u domu i kvalitetno provodilo vrijeme, organiziramo nekoliko turnira među učenicima uz prigodne nagrade u našoj maloj dvorani.

Page 4 of 4