Aktivnost koja se odvija cijele godine jednom ili dvaput tjedno u dvorani OŠ Izidor Kršnjavi.