Da bi se pobudio interes u domu i kvalitetno provodilo vrijeme, organiziramo nekoliko turnira među učenicima uz prigodne nagrade u našoj maloj dvorani.

Page 3 of 3